Verzekeringen tegen financiële risico’s die u als werkgever loopt:

  • Verzuimverzekering i.v.m. loondoorbetalingsplicht
  • WGA eigen risicodragerschap
  • Keyman verzekering

Verzekeringen als secundaire arbeidsvoorwaarde:

  • WGA-hiaat
  • WIA-excedent
  • Collectieve ongevallen verzekering
  • Collectieve ziektekosten verzekering

Neem contact op

DVD

In ons dienstverleningsdocument (DVD) staat een samenvatting van de activiteiten die wij voor u kunnen verrichten en de kosten daarvan.

Download DVD

Neem contact op

Christiaan Tieleman

Pensioenadviseur / Financieel Planner

0302393123
Contact