Onze klachtenprocedure

Onze klachtenprocedure is als volgt:

1. Na ontvangst van de klacht verstuurt Finac een officiële ontvangstbevestiging per e-mail. De klacht wordt bij ons in het interne klachtenregister geregistreerd. U kunt uiterlijk binnen drie weken een inhoudelijke reactie van ons verwachten.

2. Klachten worden altijd binnen de directie besproken.

3. Over het algemeen nemen we eerst telefonisch contact met u op. Samen met u onderzoeken we hoe we de ontevredenheid en eventuele schade kunnen wegnemen. Vervolgens reageren we per e-mail met daarin een inhoudelijke reactie.
Mocht u met de uitkomst toch niet tevreden zijn, dan kunt u bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een klacht indienen. Finac volgt uitspraken van het Kifid bindend. Wij handelen dus naar het oordeel van de Geschillencommissie van het Kifid.

Contact