Onze klachtenprocedure

Onze klachtenprocedure is als volgt:

1. Na ontvangst van de klacht verstuurt Finac een officiële ontvangstbevestiging per e-mail. De klacht wordt bij ons in het interne klachtenregister geregistreerd. U kunt uiterlijk binnen drie weken een inhoudelijke reactie van ons verwachten.

2. Klachten worden altijd binnen de directie besproken.

3. Over het algemeen nemen we eerst telefonisch contact met u op. Samen met u onderzoeken we hoe we de ontevredenheid en eventuele schade kunnen wegnemen. Vervolgens reageren we per e-mail met daarin een inhoudelijke reactie.
Mocht u met de uitkomst toch niet tevreden zijn, dan kunt u bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een klacht indienen. Finac volgt uitspraken van het Kifid bindend. Wij handelen dus naar het oordeel van de Geschillencommissie van het Kifid.

Contact

Op dit moment hebben wij helaas last van een telefoonstoring.
Als u een mail stuurt naar info@finac.nl met uw naam en telefoonnummer en het onderwerp dan zullen we u zo spoedig mogelijk terugbellen.