Finac toen

Finac is in 1969 opgericht onder de naam Voorlichtingsbureau voor Academici. Al snel is de naam gewijzigd in Financiering voor Academici, afgekort Finac. De oprichter had als doel academisch geschoolden te adviseren bij het verkrijgen van financiering, tegen gunstige voorwaarden, voor de aankoop van woning of praktijkpand.

Finac nu

Nog steeds zijn de meeste van onze klanten “hoger opgeleid”. Wij zien daarin erkenning van onze hoge kwaliteit van dienstverlening, maar het is zeker geen voorwaarde om van onze diensten gebruik te maken. Het verkrijgen van financiering is inmiddels uitgebreid met het maken van financiële planningen, advies over pensioen, en verzekeringen. Voor bedrijven adviseren en bemiddelen we sinds 2002 op het gebied van collectieve pensioenen voor werknemers en diverse verzekeringen.

Contact

Op dit moment hebben wij helaas last van een telefoonstoring.
Als u een mail stuurt naar info@finac.nl met uw naam en telefoonnummer en het onderwerp dan zullen we u zo spoedig mogelijk terugbellen.