1Uw gegevens
2Akkoord en aanbetaling
 • Advies, bemiddeling en nazorg arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Hiermee geeft u Finac opdracht tot het adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de hieronder genoemde verzekerde. De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:
  Advies:
  - Inventarisatie van uw persoonlijke financiële positie, kennis, ervaring, doelstelling en risicobereidheid.
  - Met u vaststellen welke financiële behoeften er in geval van arbeidsongeschiktheid zijn
  - Bespreken van verschillende verzekeringsmogelijkheden
  - Opstellen van het advies ten aanzien van de te kiezen verzekeringsoplossing, inclusief advies over fiscale aspecten

  Bemiddeling:
  - Vergelijking premies en voorwaarden verschillende verzekeraars
  - Aanvragen offertes bij één of meerdere verzekeraars
  - Advies meest passende oplossing
  - Aanvragen van de verzekering inclusief begeleiding eventueel medisch keuringstraject
  - Verzorgen van contact met betrokken aanbieder teneinde te komen tot een definitief akkoord over de af te sluiten verzekering
  - Aanvragen voorlopige dekking
  - Controleren polis en bijbehorende voorwaarden.
  De kosten voor advies en bemiddeling van een AOV tezamen bedragen € 900 exclusief BTW.
  Voor het starten van het adviestraject vragen we u een aanbetaling van €300 te doen. U kunt deze aanbetaling hieronder via iDEAL aan ons voldoen.
 • Werkzaamheden na het tot stand komen van de AOV (verplicht indien verzekering via Finac loopt)
  - Jaarlijkse controle van verzekerde hoedanigheid en verzekerd bedrag
  - Periodieke controle van de premiestelling ten opzichte van alternatieve verzekeraars
  - Indien van toepassing: begeleiding bij arbeidsongeschiktheid
  - Kosten van bovenstaande: € 150 exclusief BTW per jaar.
Contact