• Om u te kunnen adviseren hebben wij diverse persoonsgegevens van u en uw eventuele partner nodig. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 geldt, hebben wij uw toestemming nodig om deze persoonsgegevens te mogen verwerken. Voor de volledige inhoud van ons privacybeleid verwijzen we graag naar onze Dienstenwijzer.
Contact